آموزشگاه علمی آزادابن سینا


باردیگر برگ زرّینی برصفحه عملکرد این مجموعه شکوفا گشت .

با راه اندازی آموزشگاه علمی آزاد تکدرس،تقویتی و کنکور

ابن سینا بر آن شدیم که با نگرش به اُفق دور دست که همانا

تربیت وتحصیل به روز(online)می باشد شاگردان این آموزشگاه

با مطالب روز دنیا آماده گردند،تا بتوانند از دغدغه فکری

یادگیری بی نصیب شوندوبه این باور برسند که همانا خواستن

توانستن است .

((پس می توانیم)) 

  • حالا انتخاب با شما بزرگواران است زیرا که :

  • از دبیران برگزیده این شهر برخورداریم .

  • از فضا ایده آل بهره مندیم .

  • از امکانات فراوان استفاده می کنیم.

  • باهزینه ی دولتی ثبت نام می کنیم.

  • و . . .

*برای ثبت نام ترم زمستانی برای تقویت بنیه علمی درس خود از همین شنبه حرکت راآغاز نمایید چون خیلی وقت ها زود دیر می شود.*

                   

                  برای اطلاع بیشتر اینــجا را کلیک کنید