اطلاعات بیشتر کلاس های تقویتی وکنکور

کلاس های ترم زمستانی آموزشگاه ابن سینا (میهن)آغاز شد.
با دبیران مجرب منطقه: 

  • آقای پیامی دبیر شیمی
  • آقای حسن زاده دبیرفیزیک
  • آقای واعظ دبیر ریاضیات
  • آقای مسلمانی دبیر ریاضیات