تماس با ما

آدرس : کرج-فردیس خیابان25جدید(هفتم غربی قدیم)پلاک54

تلفن : 36508050-36531358-026

تلفکس:36560924-026

همراه : 2590800-0935

سامانه های  پیامک دبستان :
30007279555856
30002351090800

www.ebnesinaschool.ir:وب سایت

ebnesinasmartschool@gmail.com:ایمیل