دبستان هوشمند و دو زبانه پسرانه ابن سینا
 
   
 
 
 

تماس با ما

آدرس : کرج- فردیس  فلکه دوم خیابان15جدید
(سوم غربی قدیم)پلاک40


تلفن : 36508050-36501410-026

36508279

همراه : 2590800-0935

سامانه های  پیامک دبستان :
30002351090800

www.ebnesinaschool.ir:وب سایت

ebnesinasmartschool@gmail.com:ایمیل